Arhiva pentru luna: august 2014

07 Aug. 2014 Ordin privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Ghidul Solicitantului aferent Operaţíunii 1.1.1 A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii – apelul nr. 3

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul nr. 638 din 24.06.2014 prin care au fost aduse modificari la Ghidul Solicitantului aferent Operatíunii 1.1.1 A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii – apelul nr. 3, în Anexa nr. 1, Capitolul V.5 – Contractarea, paragraful […]

07 Aug. 2014 Ordin privind posibilitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor până la data de 31.12.2015 din cadrul Operaţiunii 1.1.1 A2 – Apel 3 şi Operatiunii 1.1.1 A1 – Apel 2

Ordin privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 1461/2010 privind aprobarea Ghidului Solicitantului specific Operaţiunii 1.1.1 – Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderi mici si mijlocii Apel 3 şi Anexei 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri nr.1140/2009 pentru Operatiunea 1.1.1 Sprijin financiar cuprins intre 1.075.001 si 6.450.000 lei […]

06 Aug. 2014 Instrucţiunea Nr. 5043/07.04.2014 pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare privind implementarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public a POS CCE

Pentru a asigura buna executie a Contractului de finanţare şi rambursarea sumelor eligibile, în cadrul Axei Prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public a POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a emis Instrucţiunea Nr. 5043/07.04.2014 pentru adoptarea unor masuri corespunzătoare privind implementarea […]

06 Aug. 2014 Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.

În vederea abordării unitare şi a simplificării procesului de gestionare pentru contractele de finanţare în implementare/durabilitate în cadrul Axei Prioritare I – POS CCE, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a emis Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.

06 Aug. 2014 Modificarea ghidului solicitantului aferent Operaţiunii 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apelul nr. 4

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul nr. 817 din 28.07.2014 prin care au fost aduse modificări la Ghidul Solicitantului aferent Operaţíunii 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apelul nr. 4, în Capitolul II.2 Eligibiltatea proiectelor, punctul 4 Perioada de implementare […]

1
Arhiva