Arhiva pentru anul: 2015

18 Dec. 2015 Instructiunea 29142/17.12.2015 privind prelungirea perioadei de implementare.

A apărut Instrucțiunea 29142/17.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării functionalității acestora. Instructiune POS CCE privind prelungirea perioadei

16 Dec. 2015 Hotărâre nr. 953 din 9 decembrie 2015

A apărut Hotărârea de guvern nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit prin care se stabilește ca ,,În scopul îndeplinirii obiectivelor și […]

08 Dec. 2015 Implicarea ADR Centru ca Organism Intermediar pentru POSCCE are ca rezultat creșterea interesului firmelor din Regiune pentru dezvoltarea de noi investiții realizate din fonduri europene

Implementarea operațiunilor gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE în Regiunea Centru a produs efecte vizibile în mediul de afaceri local și regional. Concret, este vorba despre creșterea competitivității economice a mai mult de 660 de IMM și ONG, dintre care peste 600 și-au finalizat proiectele. În întreaga […]

04 Dec. 2015 Instructiunea privind modificarea si completarea Instructiunii AM POS CCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata

In scopul inchiderii Programului Operational Sectorial  Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 si pentru asigurarea de sprijin beneficiarilor in finalizarea implementarii proiectelor AM POS CCE a emis prezenta instructiune de modificare si completare a  Instructiunii nr. 21494/11.09.2015 in sensul prelungirii termenului de depunere a cererilor de plata de catre beneficiari pana la 11.12.2015. Instructiunea privind modificarea si […]

04 Dec. 2015 Instructiunea Nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare a platilor pentru beneficiari publici si privati care implementeaza proiecte finantate in cadrul POS CCE.

In scopul utilizarii eficiente a fondurilor nerambursabile  Directia Generala Programe Competitivitate – Autoritatea de Management pentru POS CCE  a emis prezenta instructiune. Instructiunea privind implementarea cererilor de lichidare a platilor

Arhiva