Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient

In cadrul Axei Prioritare 1 sunt prezentate Domeniile Majore de Interventie si operatiunile gestionate de ADR Centru – OI POS CCE.

Sprijinul financiar acordat in cadrul acestei axe prioritare vizeaza cresterea volumului investitiilor tangibile si intangibile, facilitarea accesului la credite si finantare, la inovare tehnologica a intreprinderilor. Axa prioritara 1 concentreaza eforturile de sprijinire a sectorului productiv al intreprinderilor, in special a celor mici si mijlocii, de revigorare a mediului de afaceri si generarea de noi intreprinderi inovative.

Domeniul major de interventie 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu

Domeniul major de interventie 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu.

Domeniul Major de Interventie 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului

Elementul cheie al unei afaceri de succes il reprezinta accesul la servicii de consultanta care sa duca la dezvoltarea unei structuri de afaceri performante si inovative.

Operatiunile implementate in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie (DMI) urmaresc servicii destinate pregatirii antreprenoriale, mai exact, management, activitati de comunicare, transfer de know-how, incurajarea interactiunii intre firme, prin sistemul existent de clustere, cu scopul eficientizarii schimbului de informatii, a numarului de furnizori si clienti, cooperarea cu alte organizatii si institutii din mediul academic, stiintific, financiar, etc.

Arhiva