Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” Domeniului Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”

Axa prioritara 3 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat şi public” sprijina competitivitatea economica si promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC.
Aceasta axa prioritara cuprinde 3 domenii majore de interventie:

  • Domeniul Major de Intervenţie 3.1 (DMI 3.1) – Susţinerea utilizarii TIC
  • Domeniul Major de Intervenţie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice
  • Domeniul Major de Intervenţie 3.3 (DMI 3.3) – Dezvoltarea e-economiei


Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenţie 3.1
 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe are drept scop conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Arhiva