Implicarea ADR Centru ca Organism Intermediar pentru POSCCE are ca rezultat creșterea interesului firmelor din Regiune pentru dezvoltarea de noi investiții realizate din fonduri europene

Implementarea operațiunilor gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE în Regiunea Centru a produs efecte vizibile în mediul de afaceri local și regional. Concret, este vorba despre creșterea competitivității economice a mai mult de 660 de IMM și ONG, dintre care peste 600 și-au finalizat proiectele. În întreaga regiune s-au realizat investiții pentru construcția și modernizarea a peste 27.000 mp de hale industriale, pentru achiziția a peste 2.800 de utilaje și echipamente industriale, care înglobează cele mai noi și moderne tehnologii, inclusiv active intangibile, precum și pentru realizarea a mai mult de 160 conexiuni la rețeaua de internet de mare viteză. Nu în ultimul rând, prin aceste proiecte au fost create peste 3.000 noi locuri de muncă, peste alte 21.000 de locuri de muncă fiind menținute de firmele care s-au retehnologizat și își continuă acum activitatea. Aceste rezultate au fost prezentate și dezbătute de echipa  Organismului Intermediar pentru POSCCE din cadrul ADR Centru, alături de circa 70 de invitați la Conferința regională de finalizare a implementării operațiunilor delegate prin POSCCE, organizată la Alba Iulia.

Pe parcursul Conferinței regionale, participanții au fost informați asupra stadiului implementării POS CCE în Regiunea Centru și au urmărit prezentările unor proiecte de investiții, fiecare dintre acestea realizate chiar de către beneficiarii proiectelor respective, pentru a afla care a fost impactul proiectelor asupra activității firmelor. Despre rolul fondurilor nerambursabile au vorbit în plen, d-na Cristina Bianca Hanea – Administrator al  SC ANDU TRADING SRL din Sibiu, dl. Cristian Dordea – Manager proiect SC RUCK VENTILATOARE SRL din Târnăveni-Mureș, dl. Som Michiel Johannes-Maria – Director general al SC TERWA ROMANIA SRL din Cristian-Brașov, d-na Ramona Candea – Manager proiect SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL din Sibiu, precum și dl Horațiu Țepeș – Director general al SC BILKA STEEL SRL Brașov. De asemenea, participanților le-au fost prezentate provocările cu care s-au confruntat beneficiarii în implementarea proiectelor, precum și soluțiile utilizate pentru depășirea lor. O altă temă de interes a Conferinței regionale au constituit-o dezbaterile privind noile direcții de finanțare, care vor fi disponibile pentru IMM în perioada de programare 2014-2020.

Aducerea Organismului Intermediar mai aproape de beneficiari, prin preluarea atribuțiilor de către ADR Centru începând cu luna martie 2013, a determinat deblocarea implementării POSCCE 2007-2013 și a constituit o modalitate de accelerare a implementării acestui program iar, ca urmare a descentralizării activităților, s-a finalizat evaluarea și contractarea proiectelor depuse încă din anul 2011, iar beneficiarii au fost sprijiniți în implementarea proiectelor. Concret, acestora li s-a oferit sprijin direct pentru soluționarea problemelor cu care s-au confruntat, inclusiv prin realizarea plăților într-un timp mult mai scurt decât în perioada anterioară, ceea ce a redus considerabil costurile cu resursele financiare necesare, inclusiv prin utilizarea mecanismului cererilor de plată. Volumul total al proiectelor gestionate de ADR Centru în ultimii aproape trei ani este de aproape 1,4 miliarde lei, din care peste 700 milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă, pentru dezvoltarea a peste 660 de IMM și ONG din Regiunea Centru. Gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate pentru implementarea operațiunilor gestionate din cadrul POSCCE a depășit valoarea de 80% și va mai crește în perioada următoare.

”Am discutat în această întâlnire cu antreprenorii și cu ONG-urile care acum au un partener serios la nivel regional, cu care pot colabora pentru implementarea cu succes a proiectelor privind dezvoltarea afacerilor. ADR Centru este conștientă de rolul asumat în dezvoltarea Regiunii Centru și își exercită acest rol inclusiv prin susținerea partenerilor din mediul privat, oferindu-le acestora sprijin în procesul de implementare a proiectelor. Practic, prin toate aceste inițiative, economia Regiunii va beneficia de fonduri pentru investiții de aproape 600 milioane lei, cât reprezintă valoarea nerambursabilă atrasă prin proiectele implementate în cadrul acestui program. La aceste investiții se adaugă și contribuția beneficiarilor ceea ce înseamnă că valoarea totală a investițiilor în sectoarele productive va depăși 1,1 miliarde lei. Creșterea valorii activelor industriale noi și achiziția de tehnologii de ultimă generație  susținute prin acest program, pot fi considerate ca o etapă importantă de reindustrializare prin care trece economia Regiunii Centru în ultimii 25 de ani, mai ales din perspectiva susținerii IMM și a diversificării ramurilor industriale. Astfel, nu numai că aplicăm deschis și transparent regulile și reglementările care guvernează finanțările nerambursabile, dar, prin toată activitatea noastră, oferim inclusiv servicii de tip Business2 Business, prin proiectele specifice, ca BISNet Transylvania și altele, despre care detalii se pot afla pe paginile site-ului nostru. Avem o experiență solidă în derularea de proiecte regionale, care se traduc până la urmă în creșterea productivității firmelor și în crearea de locuri de muncă, în folosul cetățenilor regiunii”, a declarat domnul Mihai Pocanschi, director Direcția Politici Regionale, Programare din cadrul ADR Centru.

Arhiva