Seminar de informare pentru beneficiarii de proiecte finantate din POSCCE prin apelul lansat in octombrie 2014

ADR Centru a demarat in luna martie procesul de contractare a proiectelor selectate pentru finantare in cadrul Axei Prioritare 1 – Operatiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderi”. Apelul de proiecte lansat in luna octombrie 2014 a oferit firmelor beneficiare fonduri nerambursabile pentru achizitia de utilaje destinate sectorului productiv. Prin seminarul organizat la Alba Iulia pentru reprezentantii beneficiarilor primelor contracte de finantare semnate s-a urmarit diseminarea metodologiei de lucru pentru derularea rapida a proiectelor.

Cele 18 cereri selectate spre finantare din Regiunea Centru, pe acest apel de proiecte, au o valoare totala de peste 82,5 milioane lei si vor beneficia de peste 41 milioane lei fonduri nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. La finalul anului 2014 a fost lansat acest ultim apel de proiecte pe Axa Prioritara 1 a POSCCE, in cadrul Domeniului Major de Interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM. Acest apel a vizat utilizarea eficienta a resurselor financiare europene pentru finantarea sistemelor de productie inovative si eco-eficiente ale intreprinderilor. In cadrul acestui apel, accesibil atat IMM cat si intreprinderilor mari, au fost depuse un numar de peste 900 de proiecte din toata tara. Valoarea finantarii nerambursabile maxime a fost stabilita la suma de 4.450.000 lei pentru IMM si 17.800.000 lei pentru intreprinderi mari, iar cheltuielile eligibile vizeaza achizitia de echipamente si active intangibile, necesare proceselor de productie.

In urma semnarii contractelor de finantare, beneficiarii de fonduri au fost invitati la sediul ADR Centru pentru a participa la discutii pe tema implementarii proiectelor. Cei prezenti la seminar au primit informatii punctuale despre documentele ce trebuie prezentate la ADR Centru. De asemenea, a fost prezentat si Ordinul 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Se va pune un accent deosebit pe detalierea mecanismului cererilor de plata, dar si asupra prevederilor Manualului de identitate vizuala ce sunt aplicate de catre toti beneficiarii. La finalul seminarului, pentru cei ce doresc sa mai acceseze si alte fonduri nerambursabile, se vor prezenta directiile europene si nationale in ceea priveste finantarea firmelor din fonduri europene in perioada 2014-2020.

Acest apel de proiecte reprezinta o oportunitate pentru economia Regiunii Centru de a atrage noi fonduri pentru dezvoltare. Un prim avantaj al acestei sesiuni a constat in faptul ca procesul de evaluare si contractare s-a desfasurat imediat dupa depunerea proiectelor si asa au trecut mai putin de trei luni de la depunerea proiectelor si pana la demararea contractarii. De fapt, aceste proiecte sunt de actualitate si reflecta nevoile de investitii ale solicitantilor, precum si evolutiile tehnologice de ultima ora. De asemenea, fiind conditionate de finalizarea implementarii pana la sfarsitul acestui an, aceste proiecte vor genera efecte imediate in economia regionala. Am discutat cu beneficiarii despre cum ii putem sprijini sa-si implementeze cat mai bine proiectele. Cu totii am convenit ca acest apel de proiecte va avea o contributie importanta la absorbtia fondurilor prevazute in cadrul Axei 1 POSCCE, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Specifica acestui apel de proiecte a fost prevederea conform careia au avut acces la finantare toate proiectele care intrunesc un punctaj de peste 80 de puncte. Din Regiunea Centru, au fost selectate pentru finantare un numar de 18 proiecte avand beneficiari IMM, care totalizeaza investitii ce depasesc 82,5 milioane lei iar finantarea nerambursabila atrasa este de peste 41,13 milioane lei. Aceste proiecte vor contribui la mentinerea a 1116 locuri de munca si vor crea alte 82. In total vor fi achizitionate 95 de active industriale tangibile si intangibile care vor contribui la cresterea cifrei de afaceri si a exportului beneficiarilor cu procente cuprinse intre 10 si 110%.

Alte informatii despre POSCCE, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice, regasiti pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/poscce. Detalii despre activitatea ADR Centru in calitate de OI pentru POS CCE se regasesc pe pagina de internet a ADR Centru, Sectiunea POS CCE, sau pot fi obtinute de la Directia Organism Intermediar POS CCE, persoana de contact dl Nicolae Marginean, Director Departament Relatii Publice si Comunicare  din cadrul ADR Centru, tel 0258-818616, int 123, e-mail: relatii_publice@adrcentru.ro