Contact


Precizati entitate reprezentata

Judet*Notă

***Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru vă oferă gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale și de investiții, în general, și pentru Programul Operațional Regional, în special, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare.
Experții din cadrul Biroului de informare al ADR Centru pot fi contactați direct sau telefonic, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vinerea, între orele 8.00-14.00, la tel. 0358 401 276, interior 421-426.
Răspunsurile furnizate sunt redactate pe baza informațiilor puse la dispoziția noastră de către dumneavoastră.
Informațiile sunt furnizate cu titlu informativ şi nu reflectă în mod necesar opinia Comisiei Europene, a MDRAP, a evaluatorilor sau a terților. Aceste date nu sunt exhaustive, solicitantului revenindu-i responsabilitatea corelării informaților furnizate cu normele aplicabile cazului său particular/individual precum și cu restul dispozițiilor legale în vigoare.
Conținutul răspunsurilor la solicitările de informații online nu este menit a garanta vreun rezultat, ADR Centru nefiind responsabilă pentru eventualele cheltuieli, pierderi sau daune rezultate din consultarea și/sau utilizarea conținutului acestor informații în cazuri particulare/individuale.

Sunt de acord cu stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal transmise prin acest
formular pentru următoarele scopuri:

 Procesarea solicitării* (transmiterea nu va funcționa dacă opțiunea nu este bifată)
 Transmiterea de informații prin intermediul serviciilor Newsletter și Catalogul Surselor de Finanțare (opțional)

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Pentru mai multe detalii despre Politica de Securitate a ADR Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa accesati Politica de confidentialitate

Departament Organism Intermediar POS CCE ADR CENTRU
Adresa: Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia
Telefon: (+40) 258 – 818616
Fax: (+40) 258 – 818613
E-mail: office@adrcentru.ro

Echipa ADR Centru

Autoritatea de Management pentru POS CCE
www.fonduri-ue.ro/poscce
Telefon: 0372 614 401
Fax: 0372 838 502
Ministerul Fondurilor Europene
www.fonduri-ue.ro
Tel: 0372 838 502