Domeniul Major de Interventie 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului

Operatiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanta acordata IMM

Prin aceasta operatiune, sprijinul pentru IMM se axeaza pe urmatoarele activitati eligibile:

 • Management, marketing si activitati de promovare;
 • Studii de fezabilitate pentru implementarea tehnologiilor eco-eficiente;
 • Consultanta financiara;
 • Inovare si drepturi de proprietate intelectuala;
 • Managementul resurselor umane;
 • Tehnologia informatiei si e-business;
 • Categorii de beneficiari eligibili:
 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici;
 • Intreprinderi mijlocii;
 • Societati cooperative.

Bugetul alocat acestui apel este de 84 milioane lei.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil alocat este de maximum 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din cifra de afaceri iregistrata in bilantul solicitantului in anul 2011.
Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:

 • 70 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Acest apel s-a lansat pe data de 15.02.2012 si a ramas deschis pana pe data de 28.09.2012. In aceasta perioada au fost lansate succesiv 3 sesiuni de depunere si evaluare:

 • Sesiunea I (martie ):

a) Inregistrarea on-line si depunerea proiectelor: 01.03.2012 – 30.03.2012;
b) Evaluarea si selectia proiectelor finantabile si informarea solicitantilor privind finantabilitatea proiectelor au avut loc in perioada 01.04.-31.05.2012.

 • Sesiunea II ( iunie ): s-a anulat (in cadrul Sesiunii I a fost depus un numar mare de proiecte, cu o valoare ce reprezinta aproximativ jumatate din bugetul acestui apel);
 • Sesiunea III (septembrie): inregistrare si depunere: 3.09 – 21.12.2012.

Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de maximum 12 luni de la data semnarii contractului de finantare.

Arhiva