Informatii pentru beneficiari

31 Ian. 2017 Model raport durabilitate pentru beneficiarii privati ai finantarilor nerambursabile acordate prin Axa Prioritara 1 POS CCE

Avand in vedere Instructiunea Nr. 19954/20.11.2014 privind indeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finantare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE – beneficiari privati va punem la dispozitie modelul raportului de durabilitate continand tabelul privind indicatorii de rezultat conform Instructiunii mai sus amintite.

28 Iun. 2016 Instructiunea 53161/24.06.2016 privind prelungirea perioadei de implementare

A aparut Instructiunea 53161/24.06.2016 privind incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare a caror implementare nu se finalizeaza pana in 30.06.2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatori;lor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestora.

18 Dec. 2015 Instructiunea 29142/17.12.2015 privind prelungirea perioadei de implementare.

A apărut Instrucțiunea 29142/17.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării functionalității acestora. Instructiune POS CCE privind prelungirea perioadei

16 Dec. 2015 Hotărâre nr. 953 din 9 decembrie 2015

A apărut Hotărârea de guvern nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit prin care se stabilește ca ,,În scopul îndeplinirii obiectivelor și […]

04 Dec. 2015 Instructiunea privind modificarea si completarea Instructiunii AM POS CCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata

In scopul inchiderii Programului Operational Sectorial  Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 si pentru asigurarea de sprijin beneficiarilor in finalizarea implementarii proiectelor AM POS CCE a emis prezenta instructiune de modificare si completare a  Instructiunii nr. 21494/11.09.2015 in sensul prelungirii termenului de depunere a cererilor de plata de catre beneficiari pana la 11.12.2015. Instructiunea privind modificarea si […]

Arhiva