Hotărâre nr. 953 din 9 decembrie 2015

A apărut Hotărârea de guvern nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit prin care se stabilește ca ,,În scopul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor proiectelor, precum și în vederea asigurării funcționalității acestora, autoritățile de management pot prelungi prin acte adiționale durata contractelor de finanțare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene prevăzute în prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu.”

HOTARARE 953 DIN 2015 privind inchiderea programelor operationale

Arhiva