Informatii pentru beneficiari

04 Dec. 2015 Instructiunea Nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare a platilor pentru beneficiari publici si privati care implementeaza proiecte finantate in cadrul POS CCE.

In scopul utilizarii eficiente a fondurilor nerambursabile  Directia Generala Programe Competitivitate – Autoritatea de Management pentru POS CCE  a emis prezenta instructiune. Instructiunea privind implementarea cererilor de lichidare a platilor

28 Oct. 2015 Instrucţiunea nr. 18397/30.07.2015 privind punerea in aplicare a Instructiunii AM POS CCE 4254/26.02.2015 privind verificarea incadrarii beneficiarilor la momentul depunerii Anexei 2.

In vederea punerii in aplicare a Instructiunii emise de AM POS CCE nr. 4254/26.02.2015 privind verificarea incadrarii beneficiarului in conditiile de eligibilitate pentru care a depus formularul Anexei 2 – Calculul pentru Intreprinderi partenere sau legate din legea nr. 346/2004 si Declaratia privind incadrarea in categoria IMM din cadrul contractelor de finantare, AM POS CCE […]

15 Sep. 2015 Instrucţiunea nr.21494/11.09.2015 privind termenul limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSCCE 2007-2013

Avand in vedere masurile necesare a fi intreprinse in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, AM POS CCE a elaborat Instructiunea 21494/11.09.2015 privind termenul limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii POSCCE 2007-2013. Instructiune

17 Feb. 2015 ORDONANŢA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

A aparut ORDONANŢA nr. 12 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

21 Ian. 2015 Manualul beneficiarului pentru achizitiile beneficiarilor privati desfasurate conform Ordinului 1120/2013

Ca urmare a modificarilor survenite asupra sectiunii ,,achizitii privati” de pe pagina web www.fonduri-ue.ro a aparut Manualul de utilizare pentru beneficiarii privati.

Arhiva