Informatii pentru beneficiari

18 Dec. 2014 Instrucţiunea nr. 20999 din 05 decembrie 2014

Instrucţiunea nr. 20999 din 05 decembrie 2014 privind modificarea indicatorilor de realizare  in sensul suplimentarii acestora  

26 Noi. 2014 Instructiunea Nr. 19954/20.11.2014 privind indeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finantare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE – beneficiari privati

Avand in vedere ca in perioada de timp scursa de la momentul depunerii cererii de finantare pana la momentul semnarii contractului de finantare au intervenit modificari tehnice si financiare care au afectat beneficiarii privati ai finantarilor nerambursabile acordate prin Axa Prioritara 1 POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” a […]

07 Aug. 2014 Ordin privind posibilitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor până la data de 31.12.2015 din cadrul Operaţiunii 1.1.1 A2 – Apel 3 şi Operatiunii 1.1.1 A1 – Apel 2

Ordin privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 1461/2010 privind aprobarea Ghidului Solicitantului specific Operaţiunii 1.1.1 – Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderi mici si mijlocii Apel 3 şi Anexei 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri nr.1140/2009 pentru Operatiunea 1.1.1 Sprijin financiar cuprins intre 1.075.001 si 6.450.000 lei […]

06 Aug. 2014 Instrucţiunea Nr. 5043/07.04.2014 pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare privind implementarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public a POS CCE

Pentru a asigura buna executie a Contractului de finanţare şi rambursarea sumelor eligibile, în cadrul Axei Prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public a POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a emis Instrucţiunea Nr. 5043/07.04.2014 pentru adoptarea unor masuri corespunzătoare privind implementarea […]

06 Aug. 2014 Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.

În vederea abordării unitare şi a simplificării procesului de gestionare pentru contractele de finanţare în implementare/durabilitate în cadrul Axei Prioritare I – POS CCE, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a emis Instrucţiunea Nr. 2518/15.04.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectului.

Arhiva