Informatii pentru beneficiari

06 Aug. 2014 Modificarea ghidului solicitantului aferent Operaţiunii 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apelul nr. 4

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul nr. 817 din 28.07.2014 prin care au fost aduse modificări la Ghidul Solicitantului aferent Operaţíunii 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apelul nr. 4, în Capitolul II.2 Eligibiltatea proiectelor, punctul 4 Perioada de implementare […]

13 Iun. 2014 Ordonanța de urgență privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale

În data de 02.06.2014 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407, din 2 iunie 2014 si a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29 /2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, care […]

02 Iun. 2014 Instrucțiunea nr. 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locației de implementare a proiectului pentru contractile de finanțare în implementare/durabilitate în cadrul Axei Prioritare III POSCCE operațiunea 3..1.1

In vederea abordării unitare și a simplificării procesului de gestionare pentru contractele de finanţare în implementare/durabilitate în cadrul Axei Prioritare III – POS CCE Operațiunea 3.1.1, AM POS CCE a emis Instrucţiunea Nr. 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locației de implementare a proiectului. Documente

02 Iun. 2014 Instrucţiunea nr.5114/22.05.2014 privind transmiterea dosarului cererilor de rambursare

In vederea asigurării unei abordari unitare si coerente privind transmiterea dosarului cererilor de rambursare, AM POS CCE a elaborat Instructiunea 5114/22.05.2014 ce isi propune sa vina in sprijinul beneficiarilor cu o serie de recomandări si clarificări privind întocmirea dosarului cererii de rambursare (DCR). Documente

02 Apr. 2014 Etapele unui proiect

Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse in cadrul POS CCE, Axa Prioritara 1, pentru operatiunile delegate OI POS CCE/ ADR Centru, se deruleaza in cadrul Biroului de Evaluare si Selectie, in doua etape: verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii si evaluarea tehnico-financiara, cu termene clare de realizare, conform procedurii de lucru. Faza […]

Arhiva