Informatii pentru beneficiari

02 Apr. 2014 Instructiune pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013

Instrucţiune pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/ 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Documente

31 Mar. 2014 Instructiunea nr. 201123 din 22 ianuarie 2014 privind prefinantarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007 – 2013

Instructiunea nr. 201123 din 22 ianuarie 2014 privind prefinantarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007 – 2013

31 Mar. 2014 Instructiunea nr. 201123 din 22 ianuarie 2014 privind prefinantarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007 – 2013

Instructiunea nr. 201123 din 22 ianuarie 2014 privind prefinantarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007 – 2013

Arhiva