Proiecte europene ale intreprinderilor din Regiunea Centru

SC ABC MOBIL SRL
Creșterea capacității de producție a firmei SC ABC MOBIL SRL prin achiziția de mașini și utilaje
Creșterea competitivității economice și modernizarea firmei SC ABC MOBIL SRL
Abc mobil

SC KOMENCO SRL
Dotarea întreprinderii SC KOMENCO SRL cu echipamente tehnologice noi
Creșterea competitivității și productivității întreprinderii cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și egalitatea de șanse.
Komenco

SC ANCANDRA TRANS SRL
Investiție initială în stație de concasare sortare
Creșterea competitivității SC ANCANDRA TRANS SRL prin diversificarea ariilor de activitate și valorificarea sectorului productiv.
Ancandra

SC ESPRIT GROUP SRL
Creșterea competitivității economice a SC ESPRIT GROUP SRL prin accesul pe noi piețe.
Creșterea competitivității economice.
Esprit group

SC MOBELUX SRL
Calitatea și competitivitatea în producția mobilierului din lemn masiv
Creșterea competitivității firmei pe piața europeană de profil precum și accesul pe noi piețe internaționale.
Mobelux

SC MONOTEX SRL
Creșterea productivității, eficienței și extinderea pieței în cazul întreprinderii SC MONOTEX SRL
Dezvoltarea competitivității economice în contextul provocărilor mondiale reprezintă o prioritate pentru SC Monotex SRL, întrucât prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea economică durabilă și îmbunătățirea standardului de viață al populației. Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea strategiilor la nivel național și la soluționarea problemelor ce au fost identificate în documentele strategice regionale.
Monotex

SC REMEX SA
Creşterea productivităţii firmei SC Remex SA prin achiziţionarea unor utilaje performante.
Creșterea productivității și competitivității SC REMEX SA prin achiziționarea unor utilaje performante.
Remex

SC SET PROD-COM SRL
Dezvoltarea SC SET PROD-COM SRL în scopul diversificarii produselor realizate.
Dezvoltarea SC SET RPOD-COM SRL cu respectarea principiului dezvoltării durabile, prin realizarea de noi produse în cadrul activității de fabricare a altor produse din material plastic – cod CAEN 2229.
Set prod com

SC SOREL SRL
Modernizarea și creșterea capacității de producție de tipar mare digital prin achiziția de echipamente înalt tehnologizate și software licențiate, pentru SC SOREL SRL din SIBIU, jud. SIBIU
Creșterea competitivității întreprinderii prin valorificarea superioară a resurselor de capital și ale resurselor umane implicate în activitatea de producție.
Sorel

SC CONSTRUCTII CONICO SRL
Extinderea activităţii de constructii prin achiziţionarea unor utilaje performante în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Creșterea competitivității SC CONSTRUCTII CONICO SRL prin tehnologizarea activităţii de producţie.
Constructii conico

SC REICHON SRL
Creșterea competitiviăţii economice al SC REICHON SRL prin achiziţionarea staţiei de betoane.
Consolidarea poziţiei pe piaţă.
Reichon

SC ROM PAPER SRL
Extinderea activităţii de producţie a SC ROMPAPER SRL
Extinderea activităţii de producţie a SC ROM PAPER SRL prin achiziţionarea unui utilaj nou, performant pentru producerea prosoapelor pliate de hârtie.
Rom paper

SC BENDIS SRL
Modernizare spaţiu SC BENDIS SRL
Creșterea productivităţii şi competitivității SC BENDIS SRL prin achiziţia de tehnologii şi echipamente noi.
Bendis

Arhiva